Åfjord Regnskap AS har lang tradisjon for føring av landbruksredskap. Landbruksnæringa er i stadig endring og vi mener den er viktig å satse på. Å være gårdbruker er en livsstil og vi vet at det krever mye av deg. La derfor oss ta hånd om regnskapet ditt. Vi bistår våre landbrukskunder med blant annet:
 • Løpende regnskapsførsel.
 • Elektronisk bilagshåndtering (se nedenfor).
 • Lønnskjøring.
 • Fakturering og oppfølging av fordringer.
 • Rapportering ihht avtale.
 • Årsoppgjør og selvangivelse.
 • Rådgiver skatt/avgift.
 • Driftsplaner.
 • Søknader til for eksempel Innovasjon Norge.
Elektroniske løsninger:
 • Dataflyt i landbruket: Innhenting og automatisk bokføring av avregninger fra blant annet Tine og Nortura.
 • Duett bilagsflyt: Egen e-post adresse der bilag sendes til. Benyttes for bilag der dere skanner selv og for fakturaer dere mottar fra leverandører på e-post.
 • Online fakturering: Dere fakturerer selv. Automatisk bokføring til regnskap.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS