Norgesregnskap tilbyr lønnstjenester som en viktig del av et regnskapsoppdrag, eller til selskap som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle de funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor:
 • Lønnsberegning, utbetaling, remittering av lønn.
 • Innhenting av lønnsgrunnlag fra fag/timeregistreringssystemer.
 • A-melding.
 • Betalingsrutiner for arbeidsgiveravgift (inkl. ambulerende) og skattetrekk.
 • Feriepenger.
 • Inntektsopplysninger til NAV vedrørende sykepenger, foreldrepenger mv.
 • Reiseregninger.
 • Refusjonskrav lønnstilskudd mv.
 • Lønnsstatistikk.
 • Endring av skattekort og forhåndsskatt.
 • Oppfølging OTP
Norgesregnskap sørger dermed for:
 • Riktig lønnshåndtering.
 • Rettidig rapportering til myndighetene.
 • At kundene kan konsentrere seg om kjernevirksomheten, i stedet for å bruke tid og krefter på stadige endringer i regelverket.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS