Vi er en medspiller for våre kunder, og bistår med tett oppfølging rundt forhold som har betydning for virksomhetens lønnsomhet. Vi har gode teknologiske og programmessige løsninger, som gir en effektiv regnskapsproduksjon. Eksempler på tjenester vi kan tilby:
 • Løpende regnskapsførsel.
 • Skanning og tolking av bilag.
 • Skybasert regnskap.
 • Remittering.
 • Avstemming og lovpålagt dokumentasjon.
 • Merverdiavgift.
 • Rapportering.
 • Årsoppgjør og selvangivelse.
 • Andre offentlige oppgaver.
 • Hele eller deler av faktureringsprosessen og oppfølging av fordringer.
 • Bistand ved etablering/oppstart.
 • Vurdering av investeringer ol.
 • Budsjettarbeid.
 • Regnskaps- og finansieringsanalyse.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS