Lønn er et fagområde som til en hver tid krever oppdatert kunnskap. Det går med mye tid og krefter på å holde seg oppdatert på et regelverk som stadig er i endring. Våre lønnsmedarbeidere bistår med:
  • Lønnsberegning, avlønning, remittering av lønn.
  • Termin- og årsoppgaver, skatt og arbeidsgiveravgift.
  • Feriepenger.
  • Sykepenger, foreldrepenger.
  • Refusjonskrav lønnstilskudd.
  • Lønnsstatistikk SSB.
  • Endring av skattekort og forhåndsskatt.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS