Vi er en medspiller for våre kunder innen økonomi, og bistår med tett oppfølging rundt forhold som har betydning for økt lønnsomhet. Gode teknologiske og programmessige løsninger, som gir en effektiv regnskapsproduksjon. Vi tilbyr blant annet disse tjenestene:
 • Løpende regnskapsførsel.
 • Skanning og tolking av bilag.
 • Remittering.
 • Avstemming og lovpålagt dokumentasjon.
 • Merverdiavgift.
 • Rapportering.
 • Årsoppgjør og selvangivelse.
 • Andre offentlige oppgaver.
 • Hele eller deler av faktureringsprosessen og oppfølging av fordringer.
 • Bistand ved etablering/oppstart og ved f.eks. vurdering av investeringer etc.
 • Budsjettarbeid.
 • Regnskaps- og finansieringsanalyse.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS