Norgesregnskap tilbyr lønnstjenester som en viktig del av et regnskapsoppdrag, eller til selskap som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle de funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor:

 • Lønnsberegning, utbetaling, remittering av lønn.
 • Innhenting av lønnsgrunnlag fra fag/timeregistreringssystemer.
 • A-melding.
 • Betalingsrutiner for arbeidsgiveravgift (inkl. ambulerende) og skattetrekk.
 • Feriepenger.
 • Inntektsopplysninger til NAV vedrørende sykepenger, foreldrepenger mv.
 • Reiseregninger.
 • Refusjonskrav lønnstilskudd mv.
 • Lønnsstatistikk.
 • Endring av skattekort og forhåndsskatt.
 • Oppfølging OTP
Norgesregnskap sørger dermed for:
 • Riktig lønnshåndtering.
 • Rettidig rapportering til myndighetene.
 • At kundene kan konsentrere seg om kjernevirksomheten, i stedet for å bruke tid og krefter på stadige endringer i regelverket.
Vi er en medspiller for våre kunder, og bistår med tett oppfølging rundt forhold som har betydning for virksomhetens lønnsomhet. Vi har gode teknologiske og programmessige løsninger, som gir en effektiv regnskapsproduksjon. Eksempler på tjenester vi kan tilby:
 • Løpende regnskapsførsel.
 • Skanning og tolking av bilag.
 • Skybasert regnskap.
 • Remittering.
 • Avstemming og lovpålagt dokumentasjon.
 • Merverdiavgift.
 • Rapportering.
 • Årsoppgjør og selvangivelse.
 • Andre offentlige oppgaver.
 • Hele eller deler av faktureringsprosessen og oppfølging av fordringer.
 • Bistand ved etablering/oppstart.
 • Vurdering av investeringer ol.
 • Budsjettarbeid.
 • Regnskaps- og finansieringsanalyse.
Åfjord Regnskap AS har lang tradisjon for føring av landbruksregnskap. Landbruksnæringa er i stadig endring og vi mener den er viktig å satse på. Å være gårdbruker er en livsstil og vi vet at det krever mye av deg. La derfor oss ta hånd om regnskapet ditt. Vi bistår våre landbrukskunder med blant annet:
 • Løpende regnskapsførsel.
 • Elektronisk bilagshåndtering (se nedenfor).
 • Lønnskjøring.
 • Fakturering og oppfølging av fordringer.
 • Rapportering ihht avtale.
 • Årsoppgjør og selvangivelse.
 • Rådgiver skatt/avgift.
 • Driftsplaner.
 • Søknader til for eksempel Innovasjon Norge.

Elektroniske løsninger:

 • Dataflyt i landbruket: Innhenting og automatisk bokføring av avregninger fra blant annet Tine og Nortura.
 • Duett bilagsflyt: Egen e-post adresse der bilag sendes til. Benyttes for bilag der dere skanner selv og for fakturaer dere mottar fra leverandører på e-post.
 • Online fakturering: Dere fakturerer selv. Automatisk bokføring til regnskap.
Åfjord Regnskap AS  din leverandør av regnskaptjenester, økonomitjenester, data og IKT-løsninger.
 • Regnskapsprogram og øvrige systemer hvor vårt samarbeid skal sikre at din bedrift får effektiv regnskapsføring, økonomitjenester og rapportering.
 • Skybasert regnskapssystem hvor alle til enhver tid kan ha full oversikt, med samme info på egen skjerm.
 • Data-løsninger og informasjon- og kommunikasjons-systemer for små og større bedrifter.
 • Behovsvurdering og rådgiving med valg av utstyr og programvare.
 • Opplæring og brukerstøtte.
 • Driftsavtaler til våre kunder hvor vi sørger for nødvendig opplæring, vedlikehold av systemer, service og hjelp.
 • Avtaler om «IT-sjef til leie».

Microsoft Office 365

Ett komplett arbeidsverktøy.

 • Hvor du får enkel tilgang til dokumenter, maler, e-post og kalender.
 • Alltid siste versjon av MS Office programvare, lagring i skyen og effektiv kommunikasjon og utveksling av dokumenter med dine kollegaer.

Microsoft Dynamics NAV

Regnskap- og økonomistyringsprogram.

 • Tilpasset din bedrifts behov.
 • Opplæring i bruk av de funksjoner du behøver.
 • Elektronisk bilagsflyt.